Letiště Pardubice

✈ Covid-19

Odlet – Bulharsko 🇧🇬

Od 19. 7. do 31. 7. 2021 musí osoby přijíždějící z ČR při vstupu do Bulharska předkládat:

 • platný digitální EU COVID certifikát o bezinfekčnosti, tj. ukončeném očkování (14 dní po ukončeném cyklu)
 • prodělaném onemocnění COVID-19, negativní test na COVID-19 (PCR ne starší než 72 hod; antigen ne starší než 48 hod. od odběru).
 • Případně je možné předložit podobný dokument, který bude obsahovat stejné údaje jako digitální EU COVID certifikát. Pokud nebude takový dokument či digitální certifikát EU předložen, bude na osobu uvalena 10denní karanténa na domácí adrese či v místě ubytování.
 • Z uvedeného opatření mají výjimku děti do 12 let, které se nemusí prokazovat dokladem o bezinfekčnosti.  

Odlet – Španělsko 🇪🇸

Od pondělí 26. 7. od 00:00 hod. bude na španělský červený seznam rizikových oblastí zařazen region Praha. Znamená to, že osoby žijící v Praze a cestující do Španělska budou muset být vedle QR kódu vybaveni i jedním ze tří potvrzení o bezinfekčnost (tj. negativní test ukončené očkování, prodělaný covid). Osoby z jiných částí ČR, i když např. poletí z Prahy, ale nežijí tam, potvrzení nepotřebují.

Španělsko uznává potvrzení o negativním výsledku testu na COVID-19, akceptuje NAAT testy na přítomnost RNA kyseliny SARS-CoV-2 (RT-PCR testy, ne starší než 72 hod. od odebrání), tak i antigenní testy (ne starší než 48 hod. od odebrání)

Děti mladší 12 let nemusí předkládat žádné z uvedených potvrzení, nicméně musí být vybaveny příslušným QR kódem.

Při odletu z Pardubic do Alicante platí povinnost vyplnit online formulář na oficiálním vládním webu Spain Travel Health spth.gob.es, nejdříve 48 hodin před cestou. E-mailem následně cestující obdrží QR kód, kterým se prokážete při odbavení na letišti Pardubice a následně při příletu do Alicante.

Ani jedno z možných potvrzení o bezinfekčnosti (očkování, prodělané onemocnění či negativní test) vyžadováno španělskými úřady není (požadavky se nicméně mohou měnit v závislosti na epidemiologické situaci v ČR, kterou španělské úřady vyhodnocují jednou týdně).

Odlet – Ukrajina 🇺🇦

Při odletu je nutné předložit jeden z následujících dokumentů. Neplatí pro děti do 12 let a pro cestující s ukrajinskou národností, kteří mohou odletět bez předložení níže uvedených dokumentů.

 • Negativní antigenní test ne starší než 72 hodin před vstupem na území Ukrajiny.
 • Negativní PCR test ne starší než 72 hodin před vstupem na území Ukrajiny.
 • Potvrzení o dokončeném očkování proti Covid-19.

Cestující s jinou, než ukrajinskou národnosti musí předložit pojištění nákladů souvisejících s léčbou COVID-19. Pojištění musí být vydané pojišťovnou s registrací na Ukrajině, nebo zahraniční pojišťovnou, která má zastoupení na Ukrajině nebo smluvní vztah s partnerskou pojišťovnou na území Ukrajiny.

Více informací naleznete na visitukraine.today, kde si také můžete zřídit pojištění.

PŘÍLET – BULHARSKO 🇧🇬

Cestující z Bulharska musí před cestou do ČR vyplnit příjezdový formulář, potvrzení o jeho vyplnění předložit na vyžádání při hraniční kontrole. 
Před vstupem na území či nejpozději do 5 dní po vstupu na území ČR se podrobit testu na stanovení přítomnosti SARS-CoV-2. Do doby výsledků testů není nutná samoizolace.

PŘÍLET – ŠPANĚLSKO 🇪🇸

Cestující ze Španělska musí před cestou do ČR vyplnit příjezdový formulář, potvrzení o jeho vyplnění předložit na vyžádání při hraniční kontrole. 
Před zahájením cesty do ČR cestující musí disponovat písemným potvrzením poskytovatele zdravotních služeb: 

 • o negativním výsledku antigenního testu (max. 48 hodin od odběru),
 • písemným potvrzením akreditované laboratoře o negativním výsledku RT-PCR testu (max. 72 hodin od odběru). 

Po vstupu na území ČR se nejdříve 5. den, nejpozději však 14. den podrobit RT-PCR testu na stanovení přítomnosti viru SARS-CoV-2. Do doby výsledku RT-PCR testu na stanovení přítomnosti viru SARS-CoV-2 je nutná samoizolace.

Výjimka z testování a samoizolace pro cestující ze Španělska:

 • Osoby s dokončeným očkováním v zemích EU+, kdy od poslední dávky uplynulo alespoň 14 dnů, nutno prokázat národním certifikátem.
 • Osoby, které v posledních 180 dnech prodělaly nemoc covid-19 v zemi EU (nutno prokázat potvrzením od lékaře ze země EU+, kde proběhla izolace, nebo digitálním EU certifikátem o prodělaném onemocnění covid-19)

Přílet – Ukrajina 🇺🇦

Cestující z Ukrajiny musí před cestou do ČR vyplnit příjezdový formulář, potvrzení o jeho vyplnění předložit na vyžádání při hraniční kontrole. 
Před zahájením cesty do ČR cestující musí disponovat písemným potvrzením poskytovatele zdravotních služeb: 

 • o negativním výsledku antigenního testu (max. 48 hodin od odběru),
 • písemným potvrzením akreditované laboratoře o negativním výsledku RT-PCR testu (max. 72 hodin od odběru). 

Po vstupu na území ČR se nejdříve 5. den, nejpozději však 14. den podrobit RT-PCR testu na stanovení přítomnosti viru SARS-CoV-2. Do doby výsledku RT-PCR testu na stanovení přítomnosti viru SARS-CoV-2 je nutná samoizolace.

Výjimka z testování a samoizolace pro cestující z Ukrajiny:

 • Osoby s dokončeným očkováním v zemích EU+, kdy od poslední dávky uplynulo alespoň 14 dnů, nutno prokázat národním certifikátem.
 • Osoby, které v posledních 180 dnech prodělaly nemoc covid-19 v zemi EU (nutno prokázat potvrzením od lékaře ze země EU+, kde proběhla izolace, nebo digitálním EU certifikátem o prodělaném onemocnění covid-19)