Letiště Pardubice

Covid-19

Odlet – Ukrajina 🇺🇦

Cizincům je povolen vstup na území Ukrajiny za následujících podmínek:
 
Je třeba předložit doklad o uzavřeném cestovním zdravotním pojištění, jež bude pokrývat i případné náklady na léčbu spojenou s COVID-19 a umístěním v karanténním zařízení na území Ukrajiny a bude platné po celou dobu plánovaného pobytu v Ukrajině. Toto pojištění musí vydat buď pojišťovna registrovaná v Ukrajině, nebo zahraniční pojišťovna, která má zastoupení v Ukrajině nebo uzavřenou řádnou smlouvu s ukrajinským partnerem (asistenční službou). Zdravotní pojištění je možné si sjednat na https://visitukraine.today/
 
Dále je třeba předložit: 
Výsledek o negativním PCR testu nebo rychlém antigenním testu, který nesmí být starší 72 hodin (test nemusejí předkládat děti do 12 let);
nebo
Covid-certifikát o podstoupení úplného (ukončeného) proočkování vakcínou schválenou ze strany WHO, a to v angličtině nebo v překladu do angličtiny. Vstup je povolen po proočkování následujícími vakcínami: Pfizer/BioNTech, Johnson & Johnson’s Janssen, AstraZeneca/Covishield (India), AstraZeneca/SKBio (South Korea), Moderna, Sinopharm, CoronaVac (Sinovac);
Doklad o očkování první dávkou vakcíny schválené ze strany WHO, a to v angličtině nebo v překladu do angličtiny;
nebo
Certifikát o zotavení z COVID-19 během posledních 180 dní.
 
Občané Ukrajiny a cizinci starší 18 let, kteří nepředloží Covid-certifikát o absolvovaném očkování nebo o zotavení z Covid-19, budou muset před odletem prokázat, že si na mobilní telefon nainstalovali mobilní aplikaci Vdoma (i na App Store), která bude funkční během následujících 72 hodin. Během 72 hod od vstupu na území Ukrajiny je třeba absolvovat PCR-test nebo antigenní test na přítomnost Covid v jedné z ukrajinských certifikovaných laboratoří. Osoba obdrží výsledek testu prostřednictvím aplikace Vdoma. Pokud bude výsledek negativní, bude aplikace deaktivována a bude možné ji odinstalovat. V případě pozitivního testu musí cizinec a občan Ukrajiny kontaktovat praktického lékaře a postupovat dle jeho pokynů. V případě, že cizinec nebo občan Ukrajiny neudělají PCR-test nebo antigenní test na Covid-19 během 72 hodin po vstupu na území Ukrajiny, budou muset nastoupit do karantény. Dohled nad jejím dodržením bude uskutečňovat městská policie, které aplikace Vdoma automatický přepošle údaje o osobě, která nepodstoupila test po překročení hranice. 

Cizinci starší 18 let, kteří nepředloží Covid-certifikát o absolvovaném očkování nebo o zotavení z Covid-19 a nenainstalují si aplikaci Vdoma, nebudou vpuštěni na území Ukrajiny.

Cizinci, kteří mají certifikát o očkování proti COVID nebo o zotavení z COVID-19 během posledních 180 dní, nemusí mít při překročení hranice negativní výsledek testu na COVID-19 ani nastupovat do karantény. 

Cestovní pojištění ani výsledky testu nemusí mít cestující, kteří tranzitují přes území Ukrajiny a nebudou opouštět tranzitní zónu letiště. 

Aktuální informaci v angličtině, němčině a ukrajinštině najdete na webové stránce VISIT Ukraine:  https://visitukraine.today/

Přílet – Ukrajina 🇺🇦

Cestující z Ukrajiny musí před cestou do ČR vyplnit příjezdový formulář, potvrzení o jeho vyplnění předložit na vyžádání při hraniční kontrole. 

Od 27.prosince 2021 dochází ke zpřísnění podmínek pro vstup cizinců do České republiky.

Více informací na

https://www.mzcr.cz/wp-content/uploads/2021/12/Ochranne-opatreni-%E2%80%93-stanoveni-podminek-pro-vstup-na-uzemi-CR-s-ucinnosti-od-27.-12.-2021-%E2%80%93-c.-j.-MZDR-205992020-139MINKAN.pdf